Ochrana osobních údajů

Společnost Prisped s.r.o., Nahořany nad Metují, Vám děkuje za návštěvu webových stránek. Zájem o naše služby nás těší a dále uvádíme některé skutečnosti z oblasti ochrany dat.


Ochrana dat

Během prohlížení našich stránek neevidujeme žádné Vaše soukromé identifikační údaje. K dalším účelům využíváme pouze údaje (např. jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu), které dobrovolně uvedete ve formulářích (kontaktní formulář, objednávka), nebo zprostředkujete emailem. Tyto Vámi uvedené osobní údaje jsou dále využívány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a použity pouze ke kontaktním účelům, k vyřízení Vašich poptávek, zaslání informací o produktech, zasílání nabídek popř. k uzavření a plnění smlouvy o dodávce. S Vaším souhlasem je můžeme zpracovat a použít k poradenským účelům ve společnosti Prisped s.r.o.. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit u Prisped s.r.o.. Tato data nebudou předávána žádné třetí osobě.


HTTP Cookies

Cookies jsou informace (malá množství dat), která se při návštěvě našich stránek automaticky uloží na Váš pevný disk. Podporují orientaci po naší webové stránce a užití všech dostupných funkcí. Ve Vašem počítači nezpůsobují žádné škody, ale pomáhají nám naše stránky co nejlépe přizpůsobit Vašim požadavkům a zkvalitnit naši nabídku. Prostřednictvím Cookies od Vás nezískáváme žádná soukromá data. Další užití nebo ukládání Cookies na Vašem počítači můžete sami zamítnout pomocí odpovídajícího nastavení internetového prohlížeče, popřípadě zrušit nebo vymazat právě uložené Cookies.


Odpovědnost

Tvorbě našich webových stránek byla věnována maximální pozornost, přesto nemůžeme ručit za úplnou správnost všech uvedených údajů. Ceny, vybavení, vyobrazení, technické parametry, odkazy na možné dotační tituly a nabídky jsou nezávazné. Prisped s.r.o. nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené přímo nebo nepřímo užíváním těchto webových stránek, pokud nevznikly hrubou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním.

> Translator <